O autorovi a kontakt

Malíř Jiří Pikous

Dílo absolventa atelieru figurální malby Fakulty výtvarných umění VUT v Brně u Prof. Jiřího Načeradského představuje originální malbu expresivního pojetí. Mnohovrstevnatost Pikousových obrazů, ve které nalézáme převahu niterné, individuální poetiky, upozorňuje na více momentů.

Čtěte více…

Úvod